De Groot Achterveld

Hessenweg 189a

3791 PG Achterveld

T 0342 45 20 40

F 0342 45 20 31

Specialismen

Hebt u een aanleg- of onderhoudsproject in de openbare ruimte? Is er werk aan de winkel langs spoor, weg of water? De Groot Achterveld kan dan veel voor u betekenen. Al kennen veel opdrachtgevers ons van ons specialisme (onderhoud langs spoorwegen), we doen veel meer. Bekijk onze werkzaamheden en neem contact op voor meer informatie of een afspraak!


 

 

Cultuur

Wilt u cultuurgrond aanleggen of onderhouden? Beheert u openbare, groene ruimte of natuurterreinen die aan onderhoud toe zijn? De Groot Achterveld is gespecialiseerd in cultuurtechniek. Zo realiseren we natuurterreinen, onderhouden we sloten, maaien we bermen en zagen we hout. Verder baggeren we paddenpoelen uit, maaien of plaggen we heidevelden, zetten we beschoeiingen en klepelen we bebost terrein.